product-photo

farby-wewnetrzne

icon
Grupa Opakowanie (kg) Cena netto
za kg w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)
netto brutto
Biała 7,5 6,77 50,80 62,49 675 (90)
15 5,99 89,85 110,51 495 (33)
A, B, C 7,5 9,06 67,95 83,58 675 (90)
15 8,25 123,79 152,26 495 (33)
D Ceny ustalane indywidualnie

LICO MIX LSS
Farba gruntująca silikatowo-silikonowa

Farba gruntująca silikatowo-silikonowa Lico Mix LSS jest podkładową farbą gruntującą na bazie szkła wodnego potasowego i wodnej dyspersji żywicy silikonowej. Słuzy do gruntowania podłoży pod tynki silikatowo-silikonowe Lico Mix. Stosować na typowych podłożach mineralnych takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton komórkowy, ceramika itp. Nie stosować na podłoża gipsowe oraz organiczne, np. na powłoki z farb dyspersyjnych (emulsyjnych), na drewno i materiały drewnopochodne. Można ja stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Ma na celu wyrównanie chłonności, zwiększenie przyczepności oraz oddzielenie warstwy wyprawy tynkarskiej od podłoża nie zmniejszając paroprzepuszczalności. Wchodzi w skład systemów ociepleń Lico Mix. Produkt dostarczany w kolorze białym lub wg palety barw producenta. Najlepszy efekt aplikacyjny uzyskuje się przez nakładanie szczotką malarską lub mechanicznie.

Opakowanie (kg): 7.5, 15
Waga palety w kg (ilość sztuk): 675(90), 495(33)

LICO MIX LSS
SILICATE AND SILICONE PRIMER

Priming paint based on potassium water glass and silicone resin water dispersion. The paint is used for priming substrates prior to applying LICO MIX silicate-silicone plasters. Can be applied on typical mineral substrates, such as: concrete, cement and cement-lime plasters, cellular concrete, ceramics, etc. Do not use on gypsum and organic substrates, e.g. coats of dispersion (emulsion) paints, wood and wood-based materials. Its purpose is to compensate absorptiveness, increase adhesiveness and separation of the plaster layer from substrate, without reducing vapor permeability.
Average consumption: ~ 0,40-0,45 kg/m2 – per single application.

Package (kg): 7.5, 15
Package weight - kg (quantity): 675(90), 495(33)

LICO MIX LSS
SILIKAT-SILIKON-GRUNDIERUNGSFARBE

Dies ist eine Grundierungsfarbe auf Basis von Wasserglaskalium und Wasserdispersion von Silikonharz. Die Farbe dient zur Grundierung des Untergrunds vor der Auftragung von LICO MIX Silikat-Silikon-Putzen. Sie kommt bei solchen typischen mineralischen Untergründen wie Beton, Zementputze, Zement-Kalk-Putze, Zellbeton oder Keramik zum Einsatz. Sie darf nicht auf Gips- und organische Untergründe wie z. B. auf Beschichtungen aus Dispersionsfarben (Emulsionsfarben) wie auch auf Holz und holzähnliche Materialien aufgetragen werden. Sie dient zum Ausgleich des Absorptionsvermögens, Erhöhung der Haftfähigkeit und zur Trennung der Putzbeschichtungsschicht vom Untergrund, ohne die Dampfdurchlässigkeit zu verringern.
Durchschnittsverbrauch: ~ 0,40-0,45 kg/m2 – bei einmaliger Auftragung.

Package (kg): 7.5, 15
Package weight - kg (quantity): 675(90), 495(33)