Przedstawiciele

Świętokrzyskie
Tomasz Szcześniak
Wielkopolskie

Wielkopolskie WSCHÓD

Cezary Derewenda

Wielkopolskie zachód

Nina Sar
Małopolskie

CZĘŚĆ WSCHODNIA PO KRAKÓW

tel. +48 16 624 11 81

CZĘŚĆ ZACHODNIA

tel. +48 519 537 503
Mazowieckie
Nina Sar

PŁN.WSCH. część od W-wy w górę

tel. +48 16 624 11 81

PŁN.ZACH. część od W-wy w górę

tel. +48 519 537 508

południowa część po Warszawe

tel. +48 519 537 507